Drawn to the Light – album download

£6.00

A passionate and powerful third album from “Welsh supergroup” ALAW.

Category:

Description

Drawn to the Light, was recorded during lockdown. When local restrictions allowed the band were able to meet and all three were instantly excited about the ideas they were exploring and the music they were creating. The result is a collection of traditional Welsh and original tunes and songs, lovingly crafted by three of the country’s finest musicians.

Described by Songlines magazine as a “Welsh super-group”, ALAW is three leading musicians who bring a wealth of experience to a shared passion for the traditional music of Wales. Nia Lynn’s exceptional voice and harmonium dance with the dazzling fiddle of Oli Wilson-Dickson, interwoven with Dylan Fowler’s sparkling guitar playing.

Cafodd Drawn to the Light ei recordio yn ystod y cyfnod clo – pan roedd cyfyngiadau lleol yn caniatáu i’r band gyfarfod – ac roedd pawb yn gyffrous am y syniadau roedden nhw’n trafod a’r gerddoriaeth roedden nhw’n ei greu. Y canlyniad yw casgliad o ganeuon Cymreig traddodiadol a chaneuon gwreiddio, wedi’u creu’n gain gan dri o artistiaid gorau Cymru.

Mae ALAW wedi cael ei ddisgrifio gan gylchgrawn Songlines fel super-group Cymraeg, mae ALAW yn dri o gerddorion sydd yn rhannu angerdd am gerddoriaeth draddodiadol Cymru. Mae llais arbennig a sgiliau harmoniwm Nia Lynn yn cymysgu gyda ffidil hyfryd Oli Wilson-Dickson, sydd yn plethu gyda gitâr fywiog Dylan Fowler.